Over ons + Historiek

Via deze pagina kan u gaan snuisteren in ons verleden.

Hieronder vind u een overzicht van onze vereniging door de jaren heen.


Het ontstaan kan u vinden in De beginjaren

De snelle groei in De jaren 80

De hectische tijd in De jaren 90's en 00's

De specialisatie in De huidige tijd

In het jaar 1973 werd er door enkele mensen van het toenmalige verbroederingskorps Civiele Bescherming beslist om meer naar buiten te treden door de oprichting van Ambulancedienst Civiele en Industriële Bescherming afgekort C.I.B.


Deze mensen gingen op zoek naar een tweedehands ziekenwagen en vonden deze in een VW Transporter met schade en destijds nog op 6 volt hij had er dan ook al 10 jaar trouwe dienst opzitten.


Het voertuig werd destijds in eigen beheer terug opgelapt voorzien van andere motor en volledig omgebouwd tot 12 volt door de toen al aanzienlijke hoeveelheid van vrijwilligers.


De tussenkomsten werden vooreerst gegeven tijdens de weekends en op feestdagen zowel voor ziekenvervoer als voor de preventieve hulpposten.

Na enkele maanden was de aanvraag groter dan het aanbod en moest er dringend naar uitbreiding gezocht worden, zodat wagen nummer twee en drie kort na elkaar aangeschaft werden.

Aangezien door C.I.B. vzw de nadruk werd gelegd op “service” , en diezelfde "service" later de belangrijkste troef van ons succes zou zijn, werd er naar uitgezien om zoveel mogelijk ziekenhuis allures te vermijden, dit kon enkel gebeuren door gebruik te maken van  gekleurde lakens en dekens in huishoudelijke kleuren en blauwe uniformen voor de vrijwilligers en dit om een warme menselijke indruk te geven. (In die tijd reden alle ambulanciers nog met een witte stofjas rond, en de meesten zelfs met een kepie op het hoofd.)


Hierdoor werden wij door verschillende instanties aangezocht om voor hun opdrachten uit te voeren


Tevens werden wij door verschillende sportclubs gevraagd bijstand te verlenen op hun wedstrijd, voetbal, wielerwedstrijden enz. …..

CIB is door alle jaren heen altijd toonaangevend geweest, voor op zijn tijd EN voor op de anderen.


Zo waren we bijvoorbeeld in het begin van de jaren 70 de eerste ziekenwagen in Belgie, met een heuse zwaailichtbalk over de ganse breedte van het voertuig, gecombineerd met een electronische Amerikaanse sirene.

Begin jaren 90 hadden op 1 na, al onze voertuigen een monitor aanboord, waar de parameters van patienten volcontinue konden gevolgd worden.

Vooruitstrevend..... dat zeker!


Zo is CIB altijd een voorvechter geweest tegen het misbruik van prioritaire signalen.


AL onze voertuigen waren uitgerust met een track and trace systeem vanaf het ogenblijk dat dit op de markt kwam, zodat we onze voertuigen zo efficient mogelijk konden inzetten, en wat belangrijker was....  vanaf het moment  dat de zwaailichten in werking werden gesteld, kreeg de dispatcher een Email aan, met de melding dat voertuig X op locatie Y zijn zwaailichten had aangeschakeld.  En indien de dispatching geen weet had van de dringendheid van de rit, werd de chauffeur gebeld met de vraag wat het probleem was, en werd dit nadien ook in het ontvangende hospitaal geverifieerd.

De vereniging groeide exponentieel.


De vraag naar ziekenvervoer groeide enorm, waardoor het voor vele vrijwilligers moeilijk te combineren bleef, om bijvoorbeeld 's morgens met een patient naar Leuven te rijden voor een of ander onderzoek (niet elk ziekenhuis beschikte in die tijd over een CT scan, of een PET-scan, om maar enkele speciale onderzoeken te noemen.) en dan om 14u nog met de late ploeg ergens in een fabriek te gaan werken.
Dagdagelijks werd er gereden naar Leuven/Antwerpen/Duffel/Genk enz enz

.

Kwam daar nog bij dat we een overeenkomst hadden met de FOD justitie, om gedetineerden die voor onderzoek naar het hospitaal moesten, of vanuit de gevangenis moesten worden overgebracht naar de ziekenhuisvleugel van de gevangenis van Brugge, wij altijd 24/7 een wagen paraat moesten hebben staan.


Het aanwerven van het eerste beroeps personeelslid was onontbeerlijk! 

En na de eerste kwam snel een 2e deeltijds, dewelke na enkele maanden een voltijdse werd enz enz,  Lang verhaal kort....... op verloop van 4 jaar van 0 naar 10 beroepsambulanciers, die dagdagelijks allemaal op de baan waren!


Op een goeie dag in 2015 kwam Francis De wolf van het gelijknamige transportbedrijf uit Turnhout (eigenlijk totaal onverwacht) aan onze deur kloppen.


Hij had persoonlijk redelijk onaangename ervaringen opgedaan met een conculega uit het antwerpse, en hij zei....  "mannen, ik wil zelf met ziekenvervoer beginnen, kunnen jullie mij niet wegwijs maken.... of beter nog... verkoop mij jullie "boitte"


Van deze directe, en onverwachtte vraag waren we in eerste instantie redelijk "aangedaan",  Eerste reactie was toen nog "NIKS VAN" !  Maar eens we een en ander eens overslapen hadden, en vanuit andere standpunten bekeken hadden, was het al een...."ja... misschien, tot een JA  Waarom niet??


Na vele jaren van noeste arbeid, was de combinatie van wat we heel graag deden (het ziekenvervoer) en wat we in onze vrije tijd nog liever deden (wielerwedstrijden volgen) onhaalbaar geworden, en hebben we keuzes moeten maken.


En na enkele emotionele gesprekken, waarin we de garanties moesten krijgen dat onze beroepspersoneelsleden (voor zover ze dit zelf wilde uiteraard) ook een plek moesten krijgen in het nieuwe bedrijf werden bevestigd, hebben we de knoop doorgehakt!  Op 01/05/2016 werd de activiteit "ziekenvervoer" van CIB stopgezet, en vanaf die datum overgenomen door MTS (groep dewolf) En op heden (03/2022) zijn er nog steeds mensen uit die periode actief bij MTS


DE VZW CIB IS NOOIT STOPGEZET OF OVERGENOMEN!!!!   Enkel de activiteit ziekenvervoer is verdergezet door MTS


Intussen hadden we al enkele jaren van diverse grote organisatoren aanvragen gekregen om hun evenenment van het jaar te begeleiden.

Dit deden we al enkele jaren in combinatie met het ziekenvervoer, maar nu konden we ons hierin gaan specialiseren.


Zo zijn we elk jaar achteraan het peloton te vinden in westrijden als onder andere

Omloop het Nieuwsblad

Ronde van Vlaanderen

Dwars door het hageland

Brussels cycling classic

enz enz.